TAX FREE este un serviciu prin care clientii MCMUSIC isi pot recupera contravaloarea TVA inclusa in produsele achizitionate din magazinele fizice MCMUSIC.

Clientii care doresc acest serviciu trebuie sa solicite:

"Documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini" in magazinele MCMUSIC autorizate, datele de contact aici https://www.mcmusic.ro/magazine, de unde achizitioneaza produsele.

Documentul se completeaza in 2 exemplare: un exemplar ramane in magazin si unul se inmaneaza clientului, impreuna cu factura in original, pentru ca acesta sa obtina viza biroului vamal

Serviciul TAX FREE se adreseaza doar persoanelor fizice, stabilite in afara Uniunii Europeane.

Documentele necesare restituirii :

a) Documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugata in original, semnat, datat si stampilat de biroul vamal prin care se paraseste spatial intracomunitar

b) Copie factura/bonul fiscal vizat de biroul vamal

c) Copie act identitate al cumparatorului, pentru a dovedi domiciliu permanent

Conditii de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru cumparatorii, persoane fizice care nu au resedinta in UE

Livrarea de bunuri care sunt transportate in bagajul personal al cumpărătorilor care nu sunt stabiliţi in Uniunea Europeană este scutită de taxa pe valoarea adăugată conform prevederilor art. 294 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, dacă sunt indeplinite următoarele condiţii:

a) cumpărătorul nu este stabilit in Uniunea Europeană, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este in interiorul Uniunii Europene. Adresa sau domiciliul permanent inseamnă locul specificat astfel in pasaport, carte de identitate sau in alt document recunoscut ca document de identitate de către Ministerul Afacerilor lnteme

b) bunurile sunt transportate in afara Uniunii Europene înainte de sfărsitul celei de-a treia luni care urmează lunii in care are loc livrarea

c) valoarea totală a livrării, plus taxa pe valoarea adăugată, este mai mare decat echivalentul in lei a 175 euro, anual prin aplicarea cursului de schimb obtinut in prima zi lucrătoare din luna octombrie si valabil de la data de 1 ianuarie a anului următor